Điều khoản sử dụng

Dưới đây là chính sách và điều khoản riêng tư. Bạn đọc vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ trước khi sử dụng website.

Điều khoản sử dụng

Về quyền sở hữu thông tin

Tất cả những nội dung đều thuộc sở hữu của NhatroVietYen.com. Nếu bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào đó nhằm mục đích thương mại mà không được sự đồng ý của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Về việc sử dụng trang website

Bạn không được phép sử dụng trang website này để truyền tải nội dung, đe dọa, lạm dụng hay hành động nào mà cấu thành tội phạm hình sự, hoặc làm phát sinh những trách nhiệm dân sự, vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để xây dựng và đảm bảo rằng những nội dung ở trên trang web là có ích với độc giả.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối trong trường hợp phát sinh ngẫu nhiên, trực tiếp hay những khó khăn liên quan đến việc sử dụng những thông tin trên trang web.

Liên kết đến trang web khác

Trong quá trình sử dụng, bạn có thể thấy bài viết tại trang web có chứa một số đường dẫn, hay một số baner, hình ảnh quảng cáo của bên thứ 3.

Những đường dẫn, hay những quảng cáo đó không thuộc sở hữu của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ về nội dung, chính sách, sản phẩm trước khi giao dịch với những trang web này.

Những giao dịch của bạn với bên thứ 3 không thuộc quyền can thiệp của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không có quyền kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về chúng.

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý về chính sách trên bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn !